< articlesindiajobquest MPSC भरती: 278 रिक्त पदे - Apply Online!"

एकूण रिक्त पदे:
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांनी राज्य सरकारच्या विविध विभागांतर्गत २७८ रिक्त पदांची जाहिरात आहे.
विभाग आणि पदे:
विविध पदांसाठी सामान्य प्रशासन, मृद व जलसंधारण, महसूल आणि वन विभागांतर्गत रिक्त पदे उपलब्ध आहेत. हे पद त्या विभागांतर्गतल्या विविध प्रकारच्या भूमिका समाविष्ट करतात.
शैक्षणिक पात्रता:
हे पद विभागांनुसार शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी आहे तर उमेदवारांनी प्रत्येक पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता या विचारातील सविस्तर जाहिरात वाचून घ्यावी.
अर्ज प्रक्रिया:
इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. आणि ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जानेवारी २५, २०२४ आहे. उमेदवारांना सल्ला दिला जातो की त्यांनी MPSC द्वारे प्रदान केलेल्या ऑनलाईन अर्जाच्या पोर्टलद्वारे आवेदन करण्याचे आणि प्रमाणपत्रे सवस्थ वाढवण्याचे.


View Advertisement / जाहिरात पहा


Apply Online / ऑनलाईन अर्ज करा”

By NITIN.D

  Health Article WriterExploring news, job insights, health info, and more. Crafting engaging articles to empower and inform. Join the journey toward a healthier, informed lifestyle.

One thought on “महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत विविध पदांच्या २७८ जागा: जाणून घ्या कोणत्या विभागांतील किती पदे आहेत””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *